Newyddion a Barn

Hidlo

Cyfathrebiadau diweddaraf

NEWYDDION
21.09.23

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi'r dull ar gyfer arholiadau ac asesiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-2024, gan gadarnhau y bydd cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau yng...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
11.09.23

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adolygiad o’r cymwysterau galwedigaethol sydd ar gael i ddysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru ac argymhellion i weinidogion Cymru.

CANOLFANNAU
CYFLOGWYR
RHANDDEILIAID
CYRFF DYFARNU
ADDYSGWYR
DYSGWYR
NEWYDDION
24.08.23

Bydd llawer o ddysgwyr yng Nghymru yn derbyn eu canlyniadau TGAU, Tystysgrif Her Sgiliau a chymwysterau galwedigaethol heddiw, yn dilyn yr ail flwyddyn i ddysgwyr sefyll arholiadau ac asesiad ffurfiol...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
17.08.23

Bydd dysgwyr UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau Uwch a galwedigaethol yng Nghymru yn derbyn eu canlyniadau heddiw. Dyma’r ail flwyddyn i ddysgwyr sefyll arholiadau ac asesiadau allanol ers 2019....

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
BLOG
10.08.23

Gydag wythnos nes i ganlyniadau Safon Uwch ac UG gael eu cyhoeddi, a phythefnos nes cyhoeddi canlyniadau TGAU, mae David Jones, Cadeirydd Cymwysterau Cymru, yn myfyrio ar lwyddiannau dysgwyr ledled...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
NEWYDDION
03.08.23

Rydym yn falch iawn o fod yn sefydliad sydd wedi ymrwymo i'r Gymraeg.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
BLOG
18.07.23

Mae arholiadau ac asesiadau ffurfiol wedi digwydd eto yr haf hwn am yr eildro ers iddyn nhw gael eu canslo yn ystod y pandemig. Yn y darn hwn, mae Jo...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
12.07.23

Ein hymateb i'r Papur Gwyn, gan ganolbwyntio ar yr agweddau sydd fwyaf perthnasol i'n swyddogaethau statudol fel y rheoleiddiwr cymwysterau.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
11.07.23

Adnodd gwybodaeth rhyngweithiol newydd i ddysgwyr bellach ar gael

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
04.07.23

Bydd rhai cymwysterau busnes, gweinyddu, adwerthu, y gyfraith a chyfrifyddu yn cael eu diweddaru yn dilyn adolygiad gan Cymwysterau Cymru, a hynny er mwyn mynd i'r afael ag adborth a...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
30.06.23

Bydd ein harolwg o gyfres arholiadau’r haf eleni yn agored am un wythnos arall – dyma gyfle i chi rannu eich adborth ac i fod yn rhan o’r broses. ...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID