Newyddion a Barn

Hidlo

Cyfathrebiadau diweddaraf

NEWYDDION
01.06.23

Mae Cymwysterau Cymru, Estyn ac Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol Cymru yn falch o fod yn cydweithio i ddangos y ffyrdd arloesol y maent yn cyfrannu at addysg yng Nghymru. ...

RHANDDEILIAID
ADDYSGWYR
CYFLOGWYR
CYRFF DYFARNU
NEWYDDION
31.05.23

Mae Cymwysterau Cymru yn edrych ymlaen at gynnal digwyddiad sy'n canolbwyntio ar gyflogwyr ddydd Llun 5 Mehefin ar gampws Ystrad Mynach Coleg y Cymoedd.

CYFLOGWYR
RHANDDEILIAID
NEWYDDION
25.05.23

Mae ystadegau swyddogol wedi’u rhyddhau sy’n dangos nifer y cofrestriadau arholiadau dro yng Nghymru ar gyfer cyfres arholiadau haf 2023.

ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CANOLFANNAU
NEWYDDION
17.05.23

Mae Cymwysterau Cymru wedi bod yn trafod gyda rhanddeiliaid ledled Cymru.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
12.05.23

Mae ein harolwg ar arholiadau’r haf bellach ar agor, gallwch gymryd rhan a rhannu eich adborth. Rydyn ni eisiau clywed gan ddysgwyr, addysgwyr, rhieni, gofalwyr ac unrhyw un...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
11.05.23

Hoffai pawb yn Cymwysterau Cymru ddymuno ‘pob lwc’ i bob dysgwr sy’n sefyll arholiadau ac asesiadau eleni.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
10.05.23

Rydyn ni wedi lansio arolwg ar-lein i gasglu barn rhanddeiliaid ar y cymwysterau pwysig hyn ac rydych chi’n cael eich gwahodd i ddweud eich dweud.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
BLOG
04.05.23

Ar hyn o bryd rydyn ni’’n cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar yr ystod o gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr rhwng 14 ac 16 oed yng Nghymru, ac rydych chi’n cael...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
03.05.23

Yn ystod cyfres arholiadau'r haf 2022, cawsom adborth yn awgrymu y gallai papurau arholi Mathemateg UG a Safon Uwch CBAC fod wedi bod yn rhy heriol i ddysgwyr. Mewn ymateb,...

ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
BLOG
24.04.23

Jo Richards, Cyfarwyddwr Gweithredol Rheoleiddio Cymwysterau Cymru, sy’n sôn am y cymorth ychwanegol sydd ar gael i ddysgwyr sy'n sefyll arholiadau ac asesiadau TGAU, UG a Safon Uwch yr haf...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
18.04.23

Nid yw iBSL bellach yn gorff dyfarnu a gydnabyddir gan Gymwysterau Cymru

RHANDDEILIAID
CANOLFANNAU
CYRFF DYFARNU
DYSGWYR
NEWYDDION
05.04.23

Mae ein Cynllun Busnes yn nodi ein blaenoriaethau gweithredol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023-24.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU