I'r wasg

Ar gyfer holl ymholiadau’r wasg, cysylltwch â:

Alan Morris (Pennaeth Cyfathrebu):
01633 373 216 / 07464 543636

Helen Lowcock James (Rheolwr Cyhoeddi a Golygu):
01633 373 304 / 07464 543624

comms@qualificationswales.org