Trafodaethau Athrawon ar Asesiadau Diarholiad

Rydym yn gwahodd athrawon i gymryd rhan mewn cyfres o drafodaethau grwpiau ffocws ynglŷn â'u profiadau o asesiadau diarholiad (NEA) ar gyfer cymwysterau TGAU.

Mae NEA yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n cynnwys arholiad y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll ar yr un pryd. Felly mae NEA yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol.  

Bydd pob grŵp ffocws yn trafod y canlynol: 

  1. egwyddorion a dibenion NEA  
  2. dulliau asesu 
  3. lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau  
  4. profiadau o gynnal NEA  
  5. profiadau o asesu NEA.  

Byddwn yn cynnal grwpiau ffocws mewn chwe lleoliad gwahanol ledled Cymru. Hoffem glywed gan athrawon sydd â phrofiad o NEA mewn un (neu fwy) o 10 pwnc TGAU. Gweler isod am restr o'r pynciau a manylion am leoliadau ac amseroedd y trafodaethau. Bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio ag athrawon eraill ym mhob sesiwn.  

Byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau o'r ymchwil hon i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol, er enghraifft wrth ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.  

Os hoffech gyfrannu eich barn at un o'r grwpiau ffocws hyn, dewiswch ddigwyddiad o'r rhestr isod.   Mae lleoedd yn gyfyngedig felly dim ond ar ôl cadarnhau y gallwch ddod y dylech gofrestru. Gofynnwn hefyd mai dim ond un athro o bob pwnc sy'n dod o bob ysgol.  

Cynhelir y digwyddiadau yng Nhasnewydd, Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth, Llandudno a Wrecsam. Ym mhob lleoliad, ceir trafodaeth ar gyfer yr wyth pwnc canlynol – Celf, Ymarfer Corff, Drama, Daearyddiaeth, Cyfrifiadureg, Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg a Chymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg. Cyfeiriwch at y tabl isod i weld y dyddiad ar gyfer y lleoliad rydych wedi’i ddewis a’r pwnc perthnasol.

Os byddwch yn cofrestru ac yna'n methu â dod, gallwch ganslo eich lle drwy EventBrite i roi'r cyfle i rywun arall gymryd rhan.  

Os hoffech gyfrannu at yr ymchwil hon ond ni allwch ddod i unrhyw un o'r grwpiau ffocws hyn, cysylltwch â research@qualificationswales.org  

Am wybodaeth ynglŷn â'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn storio data personol, a'ch hawliau yn hyn o beth, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd yn gwefan

Location

Date

Time

Subject

Registration

Casnewydd

Dydd Mawrth 8 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

Celf

Eventbrite

Casnewydd

Dydd Mawrth 8 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

YC

Eventbrite

Casnewydd

Dydd Iau 10 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

Drama

Eventbrite

Casnewydd

Dydd Iau 10 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

Daearyddiaeth

Eventbrite

Abertawe

Dydd Mercher 16 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

Celf

Eventbrite

Abertawe

Dydd Mercher 16 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

YC

Eventbrite

Abertawe

Dydd Iau 17 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

Drama

Eventbrite

Abertawe

Dydd Iau 17 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

Daearyddiaeth

Eventbrite

Abertawe

Dydd Mercher 23 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

Cyfrifiadureg

Eventbrite

Abertawe

Dydd Mercher 23 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

Gwyddoniaeth

Eventbrite

Abertawe

Dydd Iau 24 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Eventbrite

Abertawe

Dydd Iau 24 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg

Eventbrite

Caerdydd

Dydd Mercher 30 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

Celf

Eventbrite

Caerdydd

Dydd Mercher 30 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

YC

Eventbrite

Caerdydd

Dydd Iau 31 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

Drama

Eventbrite

Caerdydd

Dydd Iau 31 Ionawr 2019

16:00 – 18:00

Daearyddiaeth

Eventbrite

Aberystwyth

Dydd Mercher 6 Chewfror 2019

16:00 – 18:00

Celf

Eventbrite

Aberystwyth

Dydd Mercher 6 Chewfror 2019

16:00 – 18:00

YC

Eventbrite

Aberystwyth

Dydd Iau 7 Chewfror 2019

16:00 – 18:00

Drama

Eventbrite

Aberystwyth

Dydd Iau 7 Chewfror 2019

16:00 – 18:00

Daearyddiaeth

Eventbrite

Casnewydd

Dydd Mercher 13 Chewfror 2019

16:00 – 18:00

Cyfrifiadureg

Eventbrite

Casnewydd

Dydd Mercher 13 Chewfror 2019

16:00 – 18:00

Gwyddoniaeth

Eventbrite

Casnewydd

Dydd Iau 14 Chewfror 2019

16:00 – 18:00

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Eventbrite

Casnewydd

Dydd Iau 14 Chewfror 2019

16:00 – 18:00

Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg

Eventbrite

Wrecsam

Dydd Llun 4 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Celf

Eventbrite

Wrecsam

Dydd Llun 4 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

YC

Eventbrite

Wrecsam

Dydd Mawrth 5 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Drama

Eventbrite

Wrecsam

Dydd Mawrth 5 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Daearyddiaeth

Eventbrite

Wrecsam

Dydd Mercher 6 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Cyfrifiadureg

Eventbrite

Wrecsam

Dydd Mercher 6 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Gwyddoniaeth

Eventbrite

Wrecsam

Dydd Iau 7 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Eventbrite

Wrecsam

Dydd Iau 7 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg

Eventbrite

Aberystwyth

Dydd Mercher 13 Mawrth r 2019

16:00 – 18:00

Cyfrifiadureg

Eventbrite

Aberystwyth

Dydd Mercher 13 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Gwyddoniaeth

Eventbrite

Aberystwyth

Dydd Iau 14 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Eventbrite

Aberystwyth

Dydd Iau 14 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg

Eventbrite

Caerdydd

Dydd Mercher 20 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Cyfrifiadureg

Eventbrite

Caerdydd

Dydd Mercher 20 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Gwyddoniaeth

Eventbrite

Caerdydd

Dydd Iau 21 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Eventbrite

Caerdydd

Dydd Iau 21 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg

Eventbrite

Llandudno

Dydd Llun 25 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Celf

Eventbrite

Llandudno

Dydd Llun 25 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

YC

Eventbrite

Llandudno

Dydd Mawrth 26 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Drama

Eventbrite

Llandudno

Dydd Mawrth 26 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Daearyddiaeth

Eventbrite

Llandudno

Dydd Mercher 27 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Cyfrifiadureg

Eventbrite

Llandudno

Dydd Mercher 27 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Gwyddoniaeth

Eventbrite

Llandudno

Dydd Iau 28 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Eventbrite

Llandudno

Dydd Iau 28 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg

Eventbrite