Grant Cymorth i’r Gymraeg

Y broses ar gyfer y Grant Cymorth i’r Gymraeg Cystadleuol 2019/20

  

Cyfnod(au) Hawlio –

  • Bydd Cymwysterau Cymru’n cytuno ar gyfnodau hawlio ar sail yr amserlen a dderbynnir gan y corff dyfarnu yn ystod y broses ymgeisio.

Grantiau sy’n cefnogi’r system gymwysterau yng Nghymru

  1. Grant Cymorthi’rGymraeg Pwrpasy cyllidgrant ywcefnogiargaeleddcymwysteraucyffredinola galwedigaetholdrwygyfrwngy Gymraeg
  2. Grant Cymorthargyfer Diwygio Cymwysterau – Pwrpasy cyllidgrant ywcefnogi'rgwaitho gyflwynodigwyddiadauQuality Matters - IQA Professional Learning
  3. Grant Cymraegi Oedolion – Pwrpasy cyllidgrant ywcefnogi'rbroses o weithreduarholiadauCymraegiOedolion

Gwahoddircyrffdyfarnuigyflwynocynnigffurfiolam un o’rgrantiauuchod, ac aryramodeubod ynbodloni’rmeiniprawf, byddCymwysterauCymru’ndyfarnugrant am un flwyddynariannol. Mae’nofynnoligyrffdyfarnugwblhau’rbroses ymgeisiobob blwyddyn