Grantiau a Ddyfarnwyd 2022/2023

Grant

Derbynnydd

Dyddiad Dyfarnu

Gwerth

Pwrpas

Statws Grant

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23: £232,454

Agored

Mai-22

≤£19,796

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22 a 2022/23: £232,454

City & Guilds

Mai-22

≤£62,571

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23: £232,454

CIWM

Mai-22

≤£19,166

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23: £232,454

Pearson

Mai-22

≤£87,308

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23: £232,454

CBAC

Mai-22

≤£13,908

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i’r Gymraeg Pwrpas yr elfen hon o'r grant yw cefnogi cyfieithu papurau asesu byw ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol diwygiedig i'w dyfarnu yng Nghymru yn unig. Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23:  £410,000

CBAC

Meh-22

≤£410,000

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi cyflwyno Cymwysterau Cyffredinol yn ddwyieithog. 

Dyfarnwyd

Grant Cymraeg i Oedolion: Rhoddir y grant hwn i CBAC yn unig i gefnogi arholiadau Cymraeg i Oedolion a ddarperir ledled Cymru. Bydd y cyllid yn cefnogi datblygiad asesiadau, sicrhau ansawdd, staffio, datblygu adnoddau a'r costau gweinyddol cysylltiedig, costau arholiadau gweithredol a'r gost yr eir iddi wrth gefnogi'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg. Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23:  £200,000

CBAC

Meh-22

≤£200,000

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi cyflwyno arholiadau Cymraeg i Oedolion. 

Dyfarnwyd

Cymwysterau Grant Cymorth i’r Gymraeg Cystadleuol 2022/2023