Grantiau a Ddyfarnwyd 2020/2021

Grant 

Derbynnydd 

Dyddiad dyfarnu 

Gwerth 

Pwrpas 

Statws Grant 

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21: £192,421.00 

Agored 

 

Gorff-20 

≤£13,531 

 

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

Dyfarnwyd 

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21: £192,421.00 

City and Guilds 

Gorff-20 

≤ £35,000 

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

Dyfarnwyd 

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol fel ei gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21: £192,421.00 

Pearson 

Gorff-20 

≤£143,890 

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

Dyfarnwyd 

Grant Cymorth i’r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas yr elfen hon o'r grant yw cefnogi cyfieithu papurau asesu byw ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol diwygiedig i'w dyfarnu yng Nghymru yn unig. Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21: £361,000  

CBAC 

Chwe-21

≤£361,000 

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi cyflwyno Cymwysterau Cyffredinol yn ddwyieithog. 

 

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i’r Gymraeg: Pwrpas yr elfen hon o'r grant yw cefnogi cyfieithu llawlyfrau cyntaf, manylebau ac asesiadau sampl ar gyfer Cymwysterau Peirianneg ac Adeiladu Gwasanaethau Adeiladu diwygiedig i'w dyfarnu yng Nghymru yn unig. Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21 
£70,000 

City and Guilds 

Gorff-20 

£70,000 

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi gweithredu’r 

Cymwysterau Peirianneg Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladu newydd. 

 

Dyfarnwyd 

Grant Cymraeg i Oedolion: Rhoddir y grant hwn i CBAC yn unig i gefnogi arholiadau Cymraeg i Oedolion a ddarperir ledled Cymru. Bydd y cyllid yn cefnogi datblygiad asesiadau, sicrhau ansawdd, staffio, datblygu adnoddau a'r costau gweinyddol cysylltiedig, costau arholiadau gweithredol a'r gost yr eir iddi wrth gefnogi'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg. Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21: 
£195,274 

CBAC 

Gorff-20 

£195,274 

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi cyflwyno arholiadau Cymraeg i Oedolion. 

 

Dyfarnwyd 

Grant Cymorth Diwygio Cymwysterau: Cefnogi cyflwyno'r cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol diwygiedig, a chymwysterau Gofal Plant. Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21: £7,400 

Colegau Cymru 

Gorff-20 

£7,400 

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi cyflwyno digwyddiadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Dysgu Proffesiynol Gofal Plant. 

 

Dyfarnwyd 

Grant Cymorth Diwygio Cymwysterau: Cefnogi gweithrediad Cymwysterau Peirianneg ac Adeiladu Gwasanaethau Adeiladu diwygiedig. Cyfanswm y cyllid ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21: £14,918.31 

Colegau Cymru 

Ebr-20 

£14,918.31 

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi gweithredu’r Cymwysterau Peirianneg Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladu. 

 

Dyfarnwyd 

Cymwysterau Grant Cymorth i’r Gymraeg Cystadleuol 2020/2021