Adolygiadau ac apeliadau mewn canolfannau

Adolygiadau ac apeliadau mewn canolfannau 2021

Yn y ddogfen hon, cewch wybodaeth i ddysgwyr, rhieni a gofalwyr ynghylch adolygiadau ac apeliadau mewn canolfannau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch CBAC a Thystysgrifau Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru sydd wedi’u cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru ar gyfer haf 2021.