Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflenwi

Grŵp o benaethiaid ac arweinwyr colegau yw aelodau’r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni.

Mae’r Grŵp Dylunio a Chyflawni wedi'i sefydlu gan Lywodraeth Cymru yn dilyn adolygiad annibynnol o ddyfarnu cymwysterau yn haf 2020. Ei rôl yw datblygu cynigion ymarferol i gyflawni polisi'r Gweinidog Addysg ar gymwysterau yn 2021.  

Mae Cymwysterau Cymru yn eistedd fel arsylwyr y grŵp hwn, ochr yn ochr â CBAC, gan roi cyngor ac arweiniad. 

Adolygiad annibynnol 

Comisiynodd Llywodraeth Cymru adolygiad annibynnol i adrodd ar ddyfarnu cymwysterau yn haf 2020 a arweiniodd at greu'r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni.

Ymateb Cymwysterau Cymru i’r adolygiad annibynnol 

Adolygiad annibynnol o drefniadau haf 2020 ar gyfer dyfarnu graddau, ac ystyriaethau ar gyfer haf 2021.