Ysgolion a cholegau

Arholiadau ac asesiadau eich dysgwyr 2022 - 2023

Mae'r dudalen hon ar gyfer ymarferwyr addysg mewn colegau, ysgolion a chanolfannau dysgu yng Nghymru.

Cewch amrywiaeth o wybodaeth am gymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol.

   Dyddiadau ac amserlenni allweddol CBAC

 

   Gwybodaeth ymlaen llaw CBAC ar gyfer arholiadau Tachwedd 2022

 

   Gwybodaeth ymlaen llaw CBAC ar gyfer arholiadau Ionawr 2023