Beth yw rôl Cymwysterau Cymru?

Amdanom ni 

Cymwysterau Cymru yw'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru, a chymwysterau galwedigaethol a thechnegol yng Nghymru. 

Rydyn ni yma i gynnal hyder bod y cymwysterau rydyn ni’n eu rheoleiddio yn deg, bod modd ymddiried ynddyn nhw a’u bod yn werthfawr yng Nghymru a thu hwnt.

Ein rôl mewn arholiadau

Rydyn ni’n monitro ac yn craffu ar y broses gyfan, gan gynnwys gosod papurau, gwaith marcio a dyfarnu graddau.

Cyn i ddyfarniad cymhwyster gael ei gadarnhau, rhaid i'r corff dyfarnu roi gwybod i ni am eu canlyniadau arfaethedig. Os yw'r canlyniadau cyffredinol yn wahanol i'r hyn byddem yn ei ddisgwyl, rydyn ni’n gofyn i'r corff dyfarnu am esboniad.

Os nad ydyn ni’n fodlon, gallwn ni ofyn i'r corff dyfarnu edrych eto ar y dyfarniad neu gynnal dadansoddiad ychwanegol i gadarnhau ei ddyfarniad arfaethedig.