Awgrymiadau a chanllawiau

Rydyn ni’n gwybod bod paratoi ar gyfer arholiadau ac asesiadau yn gallu bod yn anodd. Dyma rai awgrymiadau a chanllawiau i dy helpu di drwy gyfnod yr arholiadau a mwy.

Help llaw i ddysgwyr adeg arholiadau 

 

Help llaw i swyddogion arholiadau