Cam 3 - Cynllunio a datblygu cymwysterau newydd

Unwaith y byddwn wedi penderfynu pa gymwysterau fydd eu hangen, bydd angen i ni gytuno ar fanylion eu cynllun.

Mae hyn yn cynnwys pa gynnwys a ddylai fod ynddynt a sut y dylid eu hasesu. Unwaith eto, byddwn am glywed amrywiaeth ehangach o safbwyntiau i'n helpu i wneud hyn. Byddwn yn dechrau ymgynghori ar gynllun manwl cymwysterau penodol ddiwedd 2021.

Rydym ni am wneud yn siŵr bod unrhyw gymwysterau newydd neu sydd wedi'u diweddaru ar gael mewn digon o amser cyn i'r dysgwyr ddechrau astudio ar eu cyfer. Mae angen digon o amser i ganolfannau a staff addysgu baratoi ar gyfer y cymwysterau newydd, ac er mwyn i gymorth, hyfforddiant ac adnoddau fod ar gael ar gyfer y cymwysterau newydd.