Ymchwil gyda Cholegau Addysg Bellach ar y Raddfa Graddau TGAU

Adroddiad yn disgrifio'r defnydd a’r canfyddiadau o raddfa graddau TGAU, gan gynnwys safbwyntiau ar leihau nifer y graddau lefel un.

Cynhaliodd ein tîm ymchwil brosiect ymchwil ar raddfa fechan er mwyn llywio penderfyniad ynghylch a ddylid diwygio’r raddfa graddau TGAU i gefnogi’r cwricwlwm newydd i Gymru.

Mae’r adroddiad yn archwilio safbwyntiau staff colegau ar y raddfa graddau TGAU, gan gynnwys eu barn ar yr opsiwn o gyfuno graddau F a G.

Mae'r ymchwil hwn wedi llywio ein penderfyniad i gadw graddau A*-G ar gyfer TGAU yng Nghymru ar hyn o bryd.

Mae'r crynodeb gweithredol hefyd ar gael i'w ddarllen yma.