Canfyddiadau a Phrofiad o Asesiad di-Arholiad

Adroddiad am ganfyddiadau pwnc-benodol a thrawsbynciol ymchwil a gynhaliwyd ar brofiadau a chanfyddiadau athrawon a dysgwyr o asesiadau di-arholiad mewn cymwysterau TGAU cymeradwy yng Nghymru, rhwng gwanwyn 2019 a gwanwyn 2020.

Ers 2019, mae ein tîm ymchwil wedi bod yn gweithio ar brosiect ar raddfa fawr ar ddefnyddio asesiadau di-arholiad mewn cymwysterau TGAU cymeradwy yng Nghymru.

Mae'r ymchwil yn canolbwyntio ar brofiad a chanfyddiadau athrawon a dysgwyr o asesiadau di-arholiad ac yn cynnwys:

 • Grwpiau ffocws dysgwyr
 • Grwpiau ffocws athrawon
 • Arolwg ar-lein i athrawon

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd, ochr yn ochr â thystiolaeth arall, i lywio ein syniadau am y ffordd y gellid cynllunio cymwysterau TGAU yn y ffordd fwyaf effeithiol i gefnogi’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys adran ar gyfer pob pwnc unigol sy'n amlinellu'r prif ganfyddiadau o bob un o'r tair ffrwd waith. Dyma'r pynciau:

 • TGAU Celf a Dylunio
 • TGAU Cyfrifiadureg
 • TGAU Dylunio a Thechnoleg
 • TGAU Drama
 • TGAU Saesneg Iaith
 • TGAU Llenyddiaeth Saesneg
 • TGAU Bwyd a Maeth
 • TGAU Daearyddiaeth
 • TGAU Hanes
 • TGAU Astudio’r Cyfryngau
 • TGAU Ieithoedd Tramor Modern
 • TGAU Cerddoriaeth
 • TGAU Addysg Gorfforol
 • TGAU Gwyddoniaeth (Dyfarniad Dwbl)
 • TGAU Cymraeg Iaith
 • TGAU Llenyddiaeth Gymraeg
 • TGAU Cymraeg Ail Iaith

 

Mae'r crynodebau gweithredol ar gyfer dau gam yr ymgysylltu â dysgwyr a luniwyd gan AlphaPlus hefyd ar gael i'w darllen.

      

Hoffem ddiolch i'r holl athrawon, dysgwyr a chyfranogwyr eraill fu’n gysylltiedig â'n helpu gyda'r ymchwil hwn.