2023-2024

Llythyr at Canolfannau: O ran cynnal data dyddiad gorffen cywir ar gronfa ddata QiW - a anfonwyd 17 Tachwedd 2023

Llythyr at Benaethiaid Canolfannau: Goruchwylio cyfres arholiadau TGAU Tachwedd 2023 - 25 Hydref 2023

Llythyr at Sefydliadau Addysg Uwch: Trefniadau Graddio yng Nghymru - anfonwyd 23 Hydref 2023

Llythyr at Benaethiaid Canolfannau yn cadarnhau'r trefniadau ar gyfer cyfres arholiadau 2023-2024 – anfonwyd 21 Medi 2023 

2022-2023

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch Sicrhau'r Cynnig - anfonwyd Awst 2023 

Hyrwyddo argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg Ein penderfyniadau - anfonwyd Awst 2023 

Mynegi Caffael o Ddiddordeb - anfonwyd Gorffennaf 2023 

Graddau a ddyfarnwyd gan ddefnyddio tystiolaeth asesu amgen: canllaw i'r broses o gyflwyno data - anfonwyd Gorffennaf 2023 

Llythyr at Benaethiaid Canolfannau am haf 2023 – anfonwyd 4 Gorffennaf 2023 

Llythyr at Benaethiaid Canolfannau yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf am arholiadau haf 2023 – anfonwyd 4 Mai 2023  

Llythyr at Benaethiaid Canolfannau gan gynnwys nodiadau atgoffa ar gyfer cyfres arholiadau'r haf a diweddariad ar ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol – anfonwyd 29 Mawrth 2023 

Llythyr at Sefydliadau Addysg Uwch yn rhannu'r trefniadau ar gyfer pontio yn ôl i raddau cyn y pandemig yng Nghymru – anfonwyd 7 Chwefror 2023 

Llythyr at Benaethiaid Canolfannau gan gynnwys diweddariadau ar y gyfres arholiadau, ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol, adroddiad blynyddol a chynllun blaenoriaethau strategol – anfonwyd 17 Ionawr 2023  

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch dyddiadau gorffen QiW - anfonwyd Mawrth 2022 

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch y Polisi Rheoli Digwyddiadau wedi’i ddiweddaru 

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol a’r Polisi Cymwysterau Blaenoriaethol Cyfyngedig a Chynlluniau cysylltiedig - anfonwyd Mai 2022 

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch cyhoeddi ein Hadolygiad Sector Cam 2 Amaethyddiaeth, Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid - anfonwyd Gorffennaf 2022 

Llythyr yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ein hymagwedd at ddynodi cymwysterau mewn adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu - anfonwyd Gorffennaf 2022 

Hysbysiad i gyrff dyfarnu yn gofyn am wybodaeth am y graddau a ddyfarnwyd gan ddefnyddio tystiolaeth asesu amgen ar gyfer TGAU, Safon UG, Safon Uwch a Thystysgrifau Her Sgiliau - anfonwyd Awst 2023 

Dynodiad at Ddibenion Penodol – Newidiadau i QiW - anfonwyd Awst 2022  

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynglŷn â chyflwyno’r Cynnig Rhagweithiol (y ‘Cynnig Cymraeg’) - anfonwyd Awst 2022  

Llythyr at Benaethiaid Canolfannau yn cadarnhau'r trefniadau ar gyfer cyfres arholiadau 2022-2023 – anfonwyd 29 Medi 2022 

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch Grwpiau Cymwysterau Sector - anfonwyd Medi 2022 

Cyhoeddi’r Amodau Cydnabod ar gyfer cymhwyster newydd Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (ASBW) (Lefel 3) - anfonwyd Hydref 2022 

Llythyr at Benaethiaid Canolfannau yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgynghoriad ar TGAU Gwneud-i-Gymru y dyfodol a'r nodiadau atgoffa cyn cyfres arholiadau mis Tachwedd - anfonwyd 27 Hydref 2022 

Llythyr at Sefydliadau Addysg Uwch yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau graddio ar gyfer dysgwyr yng Nghymru – anfonwyd 25 Hydref 2022   

Llythyr at Benaethiaid Canolfannau yn rhannu'r ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol a diweddariad ar gyfres arholiadau – anfonwyd 6 Rhagfyr 2022