Dweud Eich Dweud

Mae cymwysterau TGAU yng Nghymru yn newid

Rydyn ni wedi bod yn gweithio ar set newydd o gymwysterau i ddiwallu anghenion dysgwyr a gwireddu uchelgais y Cwricwlwm i Gymru.  

Rhwng 4 Hydref a 14 Rhagfyr 2022, fe wnaethom arwain ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer 26 TGAU newydd a chymwysterau cysylltiedig eraill. Rydym yn hyderus y bydd y cynnwys a’r asesiad ar gyfer y cymwysterau newydd hyn yn cefnogi ysgolion i gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru a pharatoi dysgwyr ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith.

Diolch am gymryd rhan a rhannu eich syniadau. Rydym nawr yn adolygu eich adborth i’n helpu i lunio’r camau nesaf, a’n nod yw cyhoeddi adroddiad o’n canfyddiadau a’n penderfyniadau ym mis Mai 2023.  

Yn y cyfamser, byddwn yn lansio ein hymgynghoriad ar y Cynnig Llawn o gymwysterau ar gyfer dysgwyr 14-16 oed ym mis Mawrth 2023. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cynnwys cynigion ar gyfer ail-lunio’r ddewislen eang o gymwysterau sy’n eistedd ochr yn ochr â TGAU.

I ddarganfod mwy am ein hymgynghoriad TGAU diweddar, ac i ddysgu mwy am ymgynghoriadau byw eraill, ewch i'n platfform ymgysylltu pwrpasol trwy'r blwch Dweud Eich Dweud isod: