Dywedwch wrthym beth yw eich barn am gymwysterau adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu newydd yng Nghymru

Mae Cymwysterau Cymru yn gwahodd dysgwyr, athrawon ac aseswyr i rannu eu barn am gymwysterau adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu newydd yng Nghymru.

Rydym yn cynnal holiaduron byr ar-lein ar gyfer dysgwyr a chanolfannau ar y cymwysterau Lefel 2 newydd mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu i Gymru, a addysgwyd gyntaf o fis Medi 2021.

  • Cymhwyster Craidd mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 2)
  • Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 2)
  • Dilyniant mewn Adeiladu (Lefel 2)
  • Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 2)

Mae'r holiaduron ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dylent gymryd tua phum munud i'w cwblhau ac mae pob ateb yn ddienw.

Mae eich barn yn bwysig iawn i ni, a bydd yr adborth a roddwch yn helpu i lywio ein gwaith o fonitro'r cymwysterau hyn.

Diolch am gymryd rhan.

   Holiadur Canolfan 

  Holiadur Dysgwyr