Dweud Eich Dweud

Rydyn ni o’r farn fod deialog agored ac adborth yn ein helpu i wella ein gweithgareddau a system gymwysterau Cymru.

P'un ai eich bod yn athro, yn ddysgwr, yn rhiant/gofalwr, yn llywodraethwr, gyflogwr neu yn rhywun sydd a diddordeb mewn addysg, Dweud Eich Dweud yw eich platfform pwrpasol ar gyfer cyfrannu a rhoi sylwadau. 

Beth bynnag fo'ch diddordeb mewn cymwysterau yng Nghymru, dyma lle gallwch chi lenwi ein harolygon diweddaraf, cofrestru ar gyfer un o'n grwpiau cynghori, neu ymateb i ymgynghoriadau mawr. 

Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi!