Dweud Eich Dweud – holiadur arholiadau haf 2022

Rydyn ni’n gwahodd dysgwyr, athrawon, darlithwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb yn arholiadau’r haf eleni i gwblhau ein holiadur byr ar arholiadau.

Bydd yr adborth rydym yn ei dderbyn o gymorth uniongyrchol wrth i ni fonitro’r system gymwysterau yng Nghymru.

Mae ein holiadur ar agor o 16 Mai tan 4 Gorffennaf. Dylid cymryd pum munud yn unig i’w lenwi ac mae’n hollol ddienw – ni fyddwn yn gofyn am eich enw chi, nac enw eich canolfan/ysgol/coleg.

Os hoffech chi rannu eich barn, gwnewch hynny drwy lenwi ein holiadur ar-lein.