Cymwys ar gyfer y dyfodol

Mae cymwysterau TGAU yng Nghymru yn newid

Rydym wrthi’n creu set newydd sbon o gymwysterau TGAU fydd yn gwireddu uchelgais Cwricwlwm newydd Cymru ac yn cwrdd ag anghenion dysgwyr y dyfodol. Rhwng 4 Hydref a 14 Rhagfyr rydym yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer 26 cymhwyster newydd. TGAU yn bennaf, ac ambell i gymhwyster ategol. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chymryd rhan yn yr ymgynghoriad yma. 

Rydym yn hyderus y bydd cynnwys a threfniadau asesu y cymwysterau newydd hyn yn helpu ysgolion i gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru yn llwyddiannus ac yn paratoi dysgwyr ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith. 

Ymunwch â ni ar gyfer ein gweminar lansio i gael trosolwg o'r cynigion TGAU drafft, sy'n rhoi gwybodaeth ar Beth a Sut y bydd dysgwyr yn cael eu hasesu o 2025.  

Rydym hefyd yn cynnal cyfres o weminarau Meysydd Dysgu a Phrofiad i gefnogi’r ymgynghoriad.