Ymgynghoriadau ac arolygon

Efallai y byddwn am ymgynghori â chi ynglŷn â gwahanol agweddau ar y gwaith cymwysterau a wneir gennym o bryd i'w gilydd, pan fyddwn yn gwneud gwaith ymchwil neu'n casglu tystiolaeth. Hoffem wrando ar eich syniadau, eich profiadau, eich pryderon a'ch cwynion, yn ogystal â'r pethau sy'n bwysig i chi. Gall hyn gynnwys drwy arolygon ar y we, trafodaethau, digwyddiadau neu gyfweliadau.

Enw

Math

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Mwy o wybodaeth

Cynulleidfa

Gymwysterau adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu newydd yng Nghymru

Holiadur

Cyfredol

Cyfredol

Ar-lein

Dysgwyr

Athrawon

Darparwyr Dysgu

Ffurflen adborth Cymwysterau Cymru ar gymwysterau sy’n cael eu hastudio yng Nghymru

(ar gyfer cymwysterau adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu newydd gweler holiadur ar wahân)

Ffurflen adborth

Cyfredol

Cyfredol

Ar-lein

Ffurflen ar-lein yma

Dysgwyr

Athrawon

Darparwyr Dysgu