Trefniadau Pontio – Cymwysterau Newydd Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mae Cymwysterau Cymru wedi ysgrifennu at ganolfannau sy'n bwriadu cynnig cymwysterau mewn adeiladu a/neu beirianneg gwasanaethau adeiladu yn 2021/22 i amlinellu trefniadau pontio cyn cyflwyno cyfres newydd o gymwysterau ar gyfer dysgwyr yng Nghymru.

Cafodd y trefniadau eu nodi yn y llythyr hwn.

Byddwn hefyd yn cynnal dau weminar er mwyn ateb cwestiynau am y trefniadau hyn. Cynhelir y gweminarau hyn yn rhithiol, am 4pm ar 11 Ionawr ac 18 Ionawr.

Gallwch gofrestru i fynychu'r gweminarau hyn gan ddefnyddio'r dolenni hyn:

4-4.30pm, 11 Ionawr

4-4.30pm, 18 Ionawr.