Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad

Yn 2018, gwnaethom gwblhau Cam Un o'n hymchwil i asesiadau nas cynhelir drwy arholiad (NEA). Rydym nawr ar Gam Dau ac yn chwilio am athrawon i gyfrannu mewn cyfres o drafodaethau grŵp ffocws.

Dyma’r pynciau rydyn ni’n edrych amdanyn nhw:

 • Hanes
 • Cerddoriaeth
 • Bwyd a Maeth
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Astudiaethau’r Cyfryngau
 • Ffrangeg, Almaeneg neu Sbaeneg
 • Cymraeg Ail Iaith

Bydd y grwpiau ffocws yn trafod:

 • Rôl NEA wrth asesu TGAU
 • Cyflwyno NEA
 • Asesu NEA
 • Adnoddau a chanllawiau yn ymwneud ag NEA
 • Hyfforddi athrawon mewn NEA

Ar ddiwedd pob grŵp trafod, ceir cyfle i gyfranogwyr awgrymu sut y gellid datblygu asesu di-arholiad yn y dyfodol i gefnogi’r cwricwlwm newydd.

Rydym yn bwriadu defnyddio canfyddiadau'r ymchwil hon i lunio dyluniad a datblygiad cymwysterau yn y dyfodol, er enghraifft wrth edrych ar sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd.

Bydd y grwpiau ffocws yn cael eu cynnal ledled Cymru. Os hoffech chi fod yn bresennol, dewiswch eich lleoliad a'ch pwnc o'r rhestr isod a chofrestrwch trwy Eventbrite.

Pwnc

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Cofrestru

Cerddoriaeth

Gwesty’r Imperial,

Stryd Vaughan, Y Promenâd,

Llandudno,

LL30 1AP

Dydd Llun 2 Rhagfyr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Hanes

Gwesty’r Imperial,

Stryd Vaughan, Y Promenâd,

Llandudno,

LL30 1AP

Dydd Llun 2 Rhagfyr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Dylunio a Thechnoleg

Gwesty’r Imperial,

Stryd Vaughan, Y Promenâd,

Llandudno,

LL30 1AP

Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg

 

Gwesty’r Imperial,

Stryd Vaughan, Y Promenâd,

Llandudno,

LL30 1AP

Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Bwyd a Maeth

 

Gwesty’r Imperial,

Stryd Vaughan, Y Promenâd,

Llandudno,

LL30 1AP

Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Astudio’r Cyfryngau

 

Gwesty’r Imperial,

Stryd Vaughan, Y Promenâd,

Llandudno,

LL30 1AP

Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Cymraeg Ail Iaith

 

Gwesty’r Imperial,

Stryd Vaughan, Y Promenâd,

Llandudno,

LL30 1AP

Dydd Iau 5 Rhagfyr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Cerddoriaeth

Cymwysterau Cymru

Adeilad Q2, Lôn Pencarn,

Parc Imperial,

Coedcernyw

Casnewydd

NP10 8AR

Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Hanes

Cymwysterau Cymru

Adeilad Q2, Lôn Pencarn,

Parc Imperial,

Coedcernyw

Casnewydd

NP10 8AR

Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Dylunio a Thechnoleg

Cymwysterau Cymru

Adeilad Q2, Lôn Pencarn,

Parc Imperial,

Coedcernyw

Casnewydd

NP10 8AR

Dydd Iau 12 Rhagfyr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg

 

Cymwysterau Cymru

Adeilad Q2, Lôn Pencarn,

Parc Imperial,

Coedcernyw

Casnewydd

NP10 8AR

Dydd Iau 12 Rhagfyr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Cymraeg Ail Iaith

 

Canolfan Fusnes Cwrt Henstaff,

Heol Llantrisant,

Caerdydd,

CF72 8NG

Dydd Mercher 8 Ionawr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Bwyd a Maeth

 

Canolfan Fusnes Cwrt Henstaff,

Heol Llantrisant,

Caerdydd,

CF72 8NG

Dydd Iau 9 Ionawr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Astudio’r Cyfryngau

 

Canolfan Fusnes Cwrt Henstaff,

Heol Llantrisant,

Caerdydd,

CF72 8NG

Dydd Iau 9 Ionawr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Cymraeg Ail Iaith

 

Gwesty Mercure Abertawe,

Ffordd y Ffenics,

Llansamlet,

Abertawe,

SA7 9EG

Dydd Mawrth 14 Ionawr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Bwyd a Maeth

 

Gwesty Mercure Abertawe,

Ffordd y Ffenics,

Llansamlet,

Abertawe,

SA7 9EG

Dydd Mercher 15 Ionawr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Astudio’r Cyfryngau

 

Gwesty Mercure Abertawe,

Ffordd y Ffenics,

Llansamlet,

Abertawe,

SA7 9EG

Dydd Mercher 15 Ionawr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Cerddoriaeth

Gwesty Mercure Abertawe,

Ffordd y Ffenics,

Llansamlet,

Abertawe,

SA7 9EG

Dydd Mercher 22 Ionawr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Hanes

Gwesty Mercure Abertawe,

Ffordd y Ffenics,

Llansamlet,

Abertawe,

SA7 9EG

Dydd Mercher 22 Ionawr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Dylunio a Thechnoleg

Gwesty Mercure Abertawe,

Ffordd y Ffenics,

Llansamlet,

Abertawe,

SA7 9EG

Dydd Iau 23 Ionawr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg

 

Gwesty Mercure Abertawe,

Ffordd y Ffenics,

Llansamlet,

Abertawe,

SA7 9EG

Dydd Iau 23 Ionawr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Cerddoriaeth

Canolfan Fusnes Cwrt Henstaff,

Heol Llantrisant,

Caerdydd,

CF72 8NG

Wednesday 29 January 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Hanes

Canolfan Fusnes Cwrt Henstaff,

Heol Llantrisant,

Caerdydd,

CF72 8NG

Wednesday 29 January 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Dylunio a Thechnoleg

Canolfan Fusnes Cwrt Henstaff,

Heol Llantrisant,

Caerdydd,

CF72 8NG

Dydd Iau 30 Ionawr 2019

16:00-18:00

Eventbrite

Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg

 

Canolfan Fusnes Cwrt Henstaff,

Heol Llantrisant,

Caerdydd,

CF72 8NG

Dydd Iau 30 Ionawr 2019

16:00-18:00

Eventbrite