Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill Chwarterol: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth) 2022 ar gyfer Cymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 10 Mehefin, 2022
Y Cyfnod a drafodir: Ionawr - Mawrth 2022
Diweddariad nesaf: Medi (dros dro).

Pwyntiau Allweddol:

  • Mae'r datganiad hwn yn cynnwys data a allai fod wedi ei effeithio gan bandemig COVID-19.
  • Nid yw'r datganiad hwn bellach yn cynnwys cymwysterau Bagloriaeth Cymru na’r Dystysgrif Her Sgiliau. Ceir rhagor o wybodaeth am y newid hwn yn y nodiadau cefndir, yn ogystal â gwybodaeth am sut mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar yr ystadegau hyn.
  • Dyfarnwyd 33,490 o dystysgrifau yn chwarter 1 2022. Mae hwn yn gynnydd o 35.0% o'i gymharu â'r un chwarter yn 2021.
  • Rhwng Ebrill 2021 a Mawrth 2022, dyfarnwyd 250,625 o dystysgrifau, cynnydd o 20.5% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
  • Rhwng Ch1 2021 a Ch1 2022 gwelodd deg o'r pymtheg sector gynnydd mewn tystysgrifau. Roedd y cynnydd mwyaf mewn Iechyd, Gwasanaethau Cyhoeddus a Gofal.
  • Rhwng Ch1 2021 a Ch1 2022 gwelodd saith o'r deg lefel gynnydd mewn tystysgrifau. Lefel 2 welodd y cynnydd mwyaf o ran nifer y tystysgrifau.

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 250

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Cyfryngau

E-bost: cyfryngau@cymwysteraucymru.org

Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill Chwarterol: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr) 2021 ar gyfer Cymru

Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill Chwarterol: Chwarter 3 (Gorffennaf - Medi) 2021 ar gyfer Cymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill - Mehefin) 2021 ar gyfer Cymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth) 2021 ar gyfer Cymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr) 2020 ar gyfer Cymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf - Medi) 2020 ar gyfer Cymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin) 2020 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2020) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf – Medi 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 Gorffennaf–Medi 2018 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru