Camymddwyn yng nghymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2022

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y cosbau a throseddau camymddwyn yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 16 Rhagfyr, 2022
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2022
Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2023 (Dros dro).

Pwyntiau Allweddol:

  • Rhoddwyd 235 o gosbau i fyfyrwyr yn haf 2022, cynnydd o 18.7% ers 2019, yr haf diwethaf pan gafodd arholiadau eu cynnal
  • Yn 2022, rhoddwyd tua un gosb am bob 4,200 o gofrestriadau.
  • Ffonau symudol sy'n parhau i fod y rheswm mwyaf cyffredin dros roi cosb. Cafodd 44.3% o gosbau yn 2022 eu rhoi oherwydd bod myfyrwyr wedi mynd â ffôn symudol i'r ystafell arholiad
  • Rhoddwyd 20 o gosbau i staff canolfannau am gamymddwyn, a rhoddwyd llai na phum cosb i ganolfannau.

Manylion cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 292

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org  

Y Cyfryngau

Ffôn: 01633 373 222

E-bost: cyfryngau@cymwysteraucymru.org

Camymddwyn yng nghymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2021

Camymddwyn yng nghymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2020

Camymddwyn yng nghymwysterau TGAU, UG, a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2019

Camymddwyn ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2018