Adolygiadau o waith marcio a chymedroli ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: Cyfres arholiadau haf 2022

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer yr adolygiadau o waith marcio a chymedroli yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch. Oherwydd bod arholiadau’r haf wedi’u canslo yn 2020 a 2021, nid oes unrhyw ddata adolygiadau o waith marcio ar gyfer y blynyddoedd hyn.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 9 Rhagfyr, 2022
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2022
Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2023 (Dros dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Cafodd 320,085 o raddau TGAU eu cyhoeddi yn haf 2022. Cafodd 1.6% o'r holl raddau TGAU a ddyfarnwyd eu herio a chafodd 0.3% o'r holl raddau TGAU eu newid.
  • Cafodd 75,400 o raddau TAG eu cyhoeddi yn haf 2022. Cafodd 1.6% o'r holl raddau TAG a ddyfarnwyd eu herio a chafodd 0.2% o'r holl raddau TAG eu newid.

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 250

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Cyfryngau

Ffôn: 01633 373 222

E-bost: media@Qualificationswales.org

Adolygiadau o waith marcio a chymedroli ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: Cyfres arholiadau haf 2019

Adolygiadau o waith marcio a chymedroli ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: Cyfres arholiadau haf 2018