Blogiau

Byddwn yn rhannu ethyglau rehelaidd ar y camau yr ydym yn eu cymryd ynghyd â'n partneriaid i ddelio â'r pandemig coronafeirws i sicrhau nad yw canslo arholiadau yn effeithio'n andwyol ar ddysgwyr. Dewch yn ôl yma am ein diweddariadau.

  Gwneud yr hyn sy’n iawn, nid yr hyn sy’n hawdd gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru 

  Sawl ateb i gwestiynau cymhleth, gan Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru

  Amseroedd anodd i bob un ohonom gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru