Coronafeirws - Covid-19

Mae ysgolion ar gau ac mae'r arholiadau haf yn cael eu canslo oherwydd y pandemig coronafeirws.

Mae hwn yn gyfnod anodd i bawb, a gwyddom fod gennych lawer o gwestiynau am yr hyn sy'n digwydd nesaf, gan gynnwys sut y bydd dysgwyr yn cael eu graddio eleni 
 
Fe welwch y wybodaeth fwyaf diweddar yn yr adran hon, gan gynnwys cyfres o gwestiynau a blogiau cyffredin gan ein Prif Weithredwr ac uwch staff. Gellir gweld datganiadau perthnasol gan Lywodraeth Cymru, CBAC a phartneriaid eraill yn y sector addysg yn y bwydlenni ar y chwith.

Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter a Facebook i gael y diweddariadau diweddaraf ar y sefyllfa yng Nghymru. Llyfrnodi'r dudalen hon a'i dychwelyd yn rheolaidd i gael y diweddariadau diweddaraf.

Darllenwch ein blog diweddara yma:

Gwneud yr hyn sy’n iawn, nid yr hyn sy’n hawdd gan Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru