Coronafeirws - Covid-19

Mae pandemig Covid-19 yn golygu ei bod yn amser heriol i bawb, enwedig y rhai ohonoch a oedd i fod i sefyll eich arholiadau yr haf hwn.

Rydyn ni'n gweithio'n galed i ateb eich holl gwestiynau i roi'r wybodaeth, y gefnogaeth a'r adnoddau sydd eu hangen arnoch chi, cyn gynted â phosib. Ein blaenoriaeth yw sicrhau tegwch i bob dysgwr yng Nghymru wrth ddilyn cyngor iechyd cyhoeddus.
 

          

 

Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter a Facebook i gael y diweddariadau diweddaraf ar y sefyllfa yng Nghymru. Llyfrnodi'r dudalen hon a'i dychwelyd yn rheolaidd i gael y diweddariadau diweddaraf.