Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol

Mae Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol.

Emyr George, Cyfarwyddwr Cyswllt, Cymwysterau Cyffredinol

Yn y flwyddyn a fu, mae ein gwaith wedi cynnwys:

  • Datblygu a chyhoeddi meini prawf Cymeradwyo ar gyfer cymwysterau TGAU a safon Uwch i’w haddysgu’n gyntaf o 2017;
  • Cyflwyno proses drylwyr i Gymeradwyo cymwysterau TGAU a Safon Uwch diwygiedig i’w
  • haddysgu gyntaf o 2016;
  • Y gwaith o fonitro, gweithredu a dyfarnu cymwysterau TGAU, Safon UG ac Uwch diwygiedig a Bagloriaeth Cymru i’w haddysgu gyntaf o fis Medi 2015.

Cassy Taylor, Cyfarwyddwr Cyswllt, Cymwysterau Galwedigaethol

Yn y flwyddyn a fu, mae ein gwaith wedi cynnwys:

  • Cynnal ein hadolygiad sector cyntaf (ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol);
  • Monitro’r gwaith o weithredu cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru diwygiedig a oedd ar gael i’w haddysgu gyntaf ym mis Medi 2015;
  • Datblygu rhaglen monitro cymwysterau galwedigaethol, a gaiff ei rhoi ar waith ochr yn ochr â’n rhaglen o adolygiadau sector.