Blaenoriaeth Strategol 3

Meithrin gallu Cymwysterau Cymru er mwyn i Cymwysterau Cymru fod yn hyderus ei fod yn effeithiol ac yn effeithlon wrth gyflawni ei Brif Nodau a’i fod yn datblygu o hyd i ychwanegu gwerth i’r system addysg yng Nghymru.

Er mwyn meithrin gallu a chydnerthedd Cymwysterau Cymru, rydym yn datblygu a chynnal a chadw ein systemau rheoli corfforaethol a mewnol yn barhaus – yn unol ag arfer gorau yn y sector cyhoeddus.

Rydym yn ceisio meithrin diwylliant proffesiynol a hyblyg, sy’n amlwg yn canolbwyntio ar anghenion dysgwyr a chreu set o werthoedd ac ymddygiadau clir sy’n ein galluogi i ddiwallu anghenion corfforaethol ac anghenion rhanddeiliaid.

Ein cyflawniadau allweddol yn 2015-16:

  • Recriwtio ein staff a chwblhau rhaglen sefydlu lwyddiannus;
  • Datblygu ein gwerthoedd;
  • Sefydlu’r swyddogaethau corfforaethol sydd eu hangen ar gyfer y sefydliad newydd;
  • Datblygu a lansio ein cronfa ddata rheoleiddio newydd – Cymwysterau yng Nghymru (QiW);
  • Datblygu ein staff yn sylweddol.