Rhagolwg

Yn ein blwyddyn adrodd (2016-17), mae ein cynlluniau’n cynnwys:

  • Lansio ein Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol;
  • Cynnal Adolygiadau Sector ym maes Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig a Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu;
  • Datblygu cymwysterau newydd ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol;
  • Diwygio cymwysterau TGAU a Safon UG/Uwch i’w haddysgu gyntaf ym mis Medi 2017;
  • Dechrau ein rhaglen archwilio ar gyfer cyrff dyfarnu, a rhoi ein cynllun Monitro newydd ar waith;
  • Gwneud trefniadau i’n galluogi i ddadansoddi data dysgwyr manylach a datblygu ein gweithgareddau ymchwil;
  • Mynd ati i ddatblygu ein Strategaeth Rheoleiddio;
  • Cynnal adolygiad manylach o Dystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru;
  • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu cyngor ar y gwaith o weithredu adolygiad o’r cwricwlwm ‘Dyfodol Llwyddiannus’;
  • Parhau i sicrhau ein bod yn ymgysylltu ân rhanddeiliaid, a gwerthuso ein sianelau cyfathrebu.