Cynlluniau ac adroddiadau

Yn yr adran hon, ceir amrywiaeth o wybodaeth gorfforaethol, gan gynnwys ein cynllun busnes a'n datganiadau polisi presennol.

Adroddiadau ariannol

Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, rydym yn ymrwymedig i gyhoeddi ein cyfrifon blynyddol.

2015-16 - Mae'r set gyntaf o gyfrifon yn ymdrin â'r cyfnod rhwng adeg ein sefydlu ym mis Awst 2015 a diwedd mis Mawrth 2016. Mae'n bleser gan y Swyddog Cyfrifyddu gadarnhau ei fod yn adroddiad 'diamod' gan yr Archwilydd Cyffredinol. Gallwch lawrlytho copi yma.

2016-17 – mae'r ail set o gyfrifon yn ymdrin â'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017. Mae'n bleser gan y Swyddog Cyfrifyddu gadarnhau ei fod yn adroddiad 'diamod' gan yr Archwilydd Cyffredinol. Gallwch lawrlwytho copi yma.

2017-18 – mae'r trydydd set o gyfrifon yn ymdrin â'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018. Mae'n bleser gan y Swyddog Cyfrifyddu gadarnhau ei fod yn adroddiad 'diamod' gan yr Archwilydd Cyffredinol. Gallwch lawrlwytho copi yma.

2018-19 – mae'r pedwerydd set o gyfrifon yn ymdrin â'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019. Mae'n bleser gan y Swyddog Cyfrifyddu gadarnhau ei fod yn adroddiad 'diamod' gan yr Archwilydd Cyffredinol. Gallwch lawrlwytho copi yma.

Cynlluniau Busnes

Mae ein cynlluniau busnes blynyddol yn amlinellu ein blaenoriaethau a'r hyn rydym yn anelu at ei gyflawni o fewn blwyddyn ariannol benodedig.

Gallwch lawrlwytho copi o'n cynllun busnes ar gyfer 2020-21 yma.

Gallwch lawrlwytho copi o'n cynllun busnes ar gyfer 2019-20 yma.

Gallwch lawrlwytho copi o'n cynllun busnes ar gyfer 2018-19 yma.

Gallwch lawrlwytho copi o'n cynllun busnes ar gyfer 2017-18 yma.

Gallwch lawrlwytho copi o'n cynllun busnes ar gyfer 2016-17 yma.