Gweithredu Lleihau Carbon 2022-24

Mae Cymwysterau Cymru wedi ymrwymo i leihau ei ôl-troed carbon.

Rydym wedi gwneud gwelliannau sylweddol i'n hamgylchedd swyddfa ar brydles dros y 6 mlynedd diwethaf. Rydym ni'n cefnogi cynllun 'Gweithio Gyda'n Gilydd i Gyrraedd Sero Net' Llywodraeth Cymru 2021-25 ac mae'r camau pellach y byddwn ni'n eu cymryd yn cael eu disgrifio yn ein Cynllun Gweithredu Lleihau Carbon 2022-24.