yfle Tendro i gefnogi ein Hymgynghoriadau Cyhoeddus

Mae Cymwysterau Cymru wedi lansio cyfres o ymgynghoriadau cyhoeddus yn ceisio barn ar ddiwygio cymwysterau a gymerir gan ddysgwyr 16 oed.

Rydym yn defnyddio canfyddiadau pob ymgynghoriad i lywio a chefnogi'r gwaith o ddatblygu a diwygio cymwysterau.  Roedd yr ymgynghoriad cyntaf (Cam Un) yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer cymwysterau’r dyfodol. Roedd yn amlinellu'r egwyddorion arweiniol allweddol a gynigiwyd gennym a ddylai lywio'r cynnig cymwysterau yn y dyfodol. Lansiwyd yr ymgynghoriad cyntaf gan Cymwysterau Cymru ym mis Tachwedd 2019 a daeth i ben ym mis Chwefror 2020.

Cynhelir ail ymgynghoriad (Cam Dau) ddiwedd y flwyddyn hon, ac mae'n bosibl y bydd angen ymgynghori ymhellach yn y dyfodol. 

Ar hyn o bryd rydym yn tendro am gyflenwr i'n cefnogi i gyflwyno hyn ac o bosibl ymgynghoriadau cyhoeddus eraill o bosibl dros y tair blynedd nesaf.

Hysbysebir y cyfle hwn ar www.sell2wales.gov.wales 

Mae dogfennau tendro ar gael ar-lein ar  https://etenderwales.bravosolution.co.uk/  itt_82078 - Cymorth Ymgynghori Cyhoeddus

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymateb yw 10 Awst am 10am.