Apeliadau ar gyfer TGAU, Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2022

YSTADEGAU

Dyddiad rhyddhau:

20.04.23

Cyfnod dan sylw:

Haf 2022

Diweddariad nesaf:

Ebrill 2024 (Dros Dro)

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Apeliadau ar gyfer TGAU, Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru - haf 2022

Datganiad blynyddol sy’n cyflwyno data ar nifer yr apeliadau yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch.

Pwyntiau allweddol:

  • Cyflwynwyd 35 o apeliadau TGAU, UG a Safon Uwch yn dilyn cyfres arholiadau haf 2022, a chadarnhawyd 16 ohonynt.
  • Heriwyd 130 o raddau TGAU, UG a Safon Uwch a newidiwyd 50 gradd o ganlyniad i apêl yn haf 2022. Newidiwyd 0.013% o holl raddau TGAU, UG a Safon Uwch haf 2022 – tua 1 mewn 7,800 – oherwydd apêl.
  • Apeliadau yn ymwneud â chamymddwyn oedd y math mwyaf cyffredin o apêl TGAU yn haf 2022. Mae apeliadau UG a Safon Uwch yn tueddu i ganolbwyntio mwy ar ganlyniadau adolygiadau o'r broses marcio a chymerdoli.
  • Gwnaed newidiadau sylweddol i'r prosesau dyfarnu ac apelio yn ystod hafau 2020 a 2021 oherwydd pandemig COVID-19. Mae angen bod yn ofalus wrth gymharu ffigyrau 2020 a 2021 â blynyddoedd eraill.
  • Nid yw'r ystadegau hyn yn cynnwys data ar apeliadau a dynnwyd yn ôl. Mae hyn yn gyson â blynyddoedd blaenorol.


Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 292
E-bost: ystadegau@cymwysterau.cymru


Y Cyfryngau
Ffôn: 01633 373 222
E-bost: cyfryngau@cymwysterau.cymru