Llythyr i Sefydliadau Addysg Uwch

LLYTHYR

Dyddiad rhyddhau:

07.02.23

ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Llythyr i sefydliadau addysg uwch

Mae’r llythyr hwn yn atgoffa sefydliadau addysg uwch o’r trefniadau asesu a graddio sydd ar waith yng Nghymru y flwyddyn academaidd hon. Wrth i sefydliadau AU brosesu ceisiadau a gwneud cynigion i ddysgwyr, gofynnwn iddyn nhw drin dysgwyr yng Nghymru yn gyfartal wrth wneud penderfyniadau am leoedd ar gyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi.