Cynllun Busnes 2022-23

ADRODDIAD

Dyddiad rhyddhau:

05.04.23

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Cynllun Busnes 2022-23

Mae ein Cynllun Busnes yn nodi ein blaenoriaethau gweithredol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023-24.

Rydym bellach wedi cyhoeddi ein cynllun busnes a gallwch ei ddarllen isod. Mae’r cynllun wedi cael ei siapio o amgylch ein Blaenoriaethau Strategol pum mlynedd ac mae’n rhoi pethau i ni ganolbwyntio arnynt dros y flwyddyn nesaf.