Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill Chwarterol: Chwarter 4 (Hydref- Rhagfyr 2022) ar gyfer Cymru

YSTADEGAU

Dyddiad rhyddhau:

02.03.23

Cyfnod dan sylw:

Hydref – Rhagfyr 2022

Diweddariad nesaf:

Mehefin 2023 (dros dro)

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYRFF DYFARNU
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill Chwarterol: Chwarter 4 (Hydref- Rhagfyr 2022) ar gyfer Cymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf.

Pwyntiau Allweddol:

  • Dyfarnwyd 38,835 o dystysgrifau yn chwarter 4 2022. Mae hwn yn gynnydd o 1.9% o'i gymharu â'r un chwarter yn 2021.
  • Rhwng Ionawr 2022 a Rhagfyr 2022, dyfarnwyd 243,660 o dystysgrifau, cynnydd o 0.6% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
  • Rhwng Ch4 2021 a Ch4 2022 gwelodd wyth o'r pymtheg sector gynnydd mewn tystysgrifau. Roedd y cynnydd mwyaf yn nifer y tystysgrifau mewn Iechyd, Gwasanaethau Cyhoeddus a Gofal.
  • Rhwng Ch4 2021 a Ch4 2022 gwelwyd cynnydd mewn tystysgrifau mewn tri o’r deg lefel ac ni ddyfarnwyd unrhyw dystysgrifau ar lefel 8. Lefel 2 welodd y cynnydd mwyaf yn nifer y tystysgrifau.
  • Mae'r datganiad hwn yn cynnwys data a allai fod wedi ei effeithio gan bandemig COVID-19.
  • Gall rhai ffigurau hanesyddol (chwarter 2 2022) fod yn wahanol i ddatganiadau blaenorol oherwydd bod data wedi’i ddiweddaru gan gorff dyfarnu.
  • Nid yw'r datganiad hwn bellach yn cynnwys cymwysterau Bagloriaeth Cymru na’r Dystysgrif Her Sgiliau. Ceir rhagor o wybodaeth am y newid hwn yn y nodiadau cefndir, yn ogystal â gwybodaeth am sut mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar yr ystadegau hyn.

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 250

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Cyfryngau

Ffôn: 01633 373 222

E-bost: cyfryngau@cymwysteraucymru.org