Adroddiad blynyddol ar y farchnad gymwysterau: blwyddyn academaidd 2021 i 2022 yng Nghymru

YSTADEGAU

Dyddiad rhyddhau:

16.02.23

Cyfnod dan sylw:

2021/22

Diweddariad nesaf:

Chwefror 2024 (Dros Dro)

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Adroddiad blynyddol ar y farchnad gymwysterau: blwyddyn academaidd 2021 i 2022 yng Nghymru

Adroddiad blynyddol sy'n crynhoi ystadegau swyddogol am y farchnad gymwysterau yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/22.

Pwyntiau Allweddol

  • Oherwydd effaith y pandemig COVID-19, dylai defnyddwyr ddehongli gwahaniaethau mewn ystadegau rhwng 2021 a blynyddoedd cynharach yn ofalus.
  • Dyfarnwyd 722,465 o dystysgrifau yn 2021/22, gostyngiad o 2.5% o'i gymharu â 2020/21. CBAC oedd y corff dyfarnu â'r gyfran fwyaf o'r farchnad, gan ddyfarnu 68.8% o'r holl dystysgrifau, cyfran debyg i'r llynedd.
  • Ar 31 Awst 2022, roedd 93 o gyrff dyfarnu cydnabyddedig yng Nghymru, sy'n dri yn llai nag yn 2021. Ers sefydlu Cymwysterau Cymru ar 21 Medi 2015, mae 40 yn llai o gyrff dyfarnu cydnabyddedig, gostyngiad o 30.1%.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 292
E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Cyfryngau
Ffôn: 01633 373 222
E-bost: cyfryngau@cymwysteraucymru.org