Adolygiad Sector o Gymwysterau a’r System Gymwysterau o ran TTLA

ADRODDIAD

Dyddiad rhyddhau:

03.03.23

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Adolygiad o'r Sector Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo

Rydym wedi cyhoeddi adolygiad sector o gymwysterau a'r system gymwysterau mewn Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo. Mae ein hadolygiad sector helaeth wedi llywio'r canfyddiadau sy'n cael eu cyflwyno yn yr adroddiad 'Ar Daith’.