Adolygiad cyflym o gymwysterau lefel 2 newydd mewn adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu

ADRODDIAD

Dyddiad rhyddhau:

20.03.23

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Adolygiad cyflym o gymwysterau lefel 2 newydd mewn adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu

Yn hydref 2022, fe wnaethom ni gynnal ‘adolygiad cyflym’ o gymwysterau lefel 2 newydd yn y sector hwn.

Mae'r ddogfen hon yn crynhoi canfyddiadau'r adolygiad, gan gynnwys yr arferion da sydd wedi datblygu a'r heriau y mae canolfannau wedi'u profi wrth eu gweithredu. Mae’r adroddiad hwn hefyd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau rydyn ni’n eu cymryd i fynd i’r afael â’r heriau.