Cyhoeddiadau ac adnoddau

Hidlo

Cyhoeddiadau diweddaraf

YSTADEGAU
21.09.23

Mae’r datganiad hwn yn cyflwyno ystadegau ar y newidiadau yn y canlyniadau TGAU, UG a safon uwch cyffredinol a welwyd gan ysgolion a gynhelir.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
14.09.23

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
CYFLOGWYR
RHANDDEILIAID
CANOLFANNAU
DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
POLISI
26.06.23

Gweithdrefnau sy'n amlinellu'r data y mae'n rhaid iddynt gael eu darparu gan CBAC yn ystod cyfnewid data Haf 2023, ar gyfer pob cymhwyster sy'n ffurfio rhan o'r broses cyfnewid data...

CYRFF DYFARNU
YSTADEGAU
15.06.23

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YMCHWIL
06.06.23

Prif nodau a chenhadaeth Cymwysterau Cymru yw sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau, yn effeithiol ar gyfer diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; a hyrwyddo hyder y cyhoedd mewn cymwysterau...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
25.05.23

Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau ar gyfer Arholiadau Haf 2023 yng Nghymru: TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau.

ADDYSGWYR
DYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YMCHWIL
03.05.23

Astudiaeth o gymaroldeb safonau her mewn papurau arholiad Mathemateg Safon Uwch.

ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
20.04.23

Datganiad blynyddol sy’n cyflwyno data ar nifer yr apeliadau yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
ADRODDIAD
05.04.23

Mae ein Cynllun Busnes yn nodi ein blaenoriaethau gweithredol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023-24.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YMCHWIL
29.03.23

Arolwg blynyddol gan Beaufort Research i fesur hyder cyhoeddus mewn cymwysterau nad ydynt yn raddau ac o fewn y system gymwysterau.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
ADRODDIAD
20.03.23

Yn hydref 2022, fe wnaethom ni gynnal ‘adolygiad cyflym’ o gymwysterau lefel 2 newydd yn y sector hwn.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU