Cyhoeddiadau ac adnoddau

Hidlo

Cyhoeddiadau diweddaraf

YMCHWIL
06.06.23

Prif nodau a chenhadaeth Cymwysterau Cymru yw sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau, yn effeithiol ar gyfer diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; a hyrwyddo hyder y cyhoedd mewn cymwysterau...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
25.05.23

Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau ar gyfer Arholiadau Haf 2023 yng Nghymru: TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau.

ADDYSGWYR
DYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YMCHWIL
03.05.23

Astudiaeth o gymaroldeb safonau her mewn papurau arholiad Mathemateg Safon Uwch.

ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
20.04.23

Datganiad blynyddol sy’n cyflwyno data ar nifer yr apeliadau yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
ADRODDIAD
05.04.23

Mae ein Cynllun Busnes yn nodi ein blaenoriaethau gweithredol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023-24.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YMCHWIL
29.03.23

Arolwg blynyddol gan Beaufort Research i fesur hyder cyhoeddus mewn cymwysterau nad ydynt yn raddau ac o fewn y system gymwysterau.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
ADRODDIAD
20.03.23

Yn hydref 2022, fe wnaethom ni gynnal ‘adolygiad cyflym’ o gymwysterau lefel 2 newydd yn y sector hwn.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
02.03.23

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYRFF DYFARNU
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
16.02.23

Adroddiad blynyddol sy'n crynhoi ystadegau swyddogol am y farchnad gymwysterau yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/22.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
LLYTHYR
07.02.23

Mae’r llythyr hwn yn atgoffa sefydliadau addysg uwch o’r trefniadau asesu a graddio sydd ar waith yng Nghymru y flwyddyn academaidd hon. Wrth i sefydliadau AU brosesu ceisiadau a gwneud...

ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
LLYTHYR
02.02.23

Diwygiadau a wnaed i'r Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol a'r Polisi Cymwysterau Blaenoriaethol Cyfyngedig, y Cynllun cysylltiedig a wneir o dan Adran 17 o Ddeddf Cymwysterau Cymru, a'r Polisi Dynodi.

CYRFF DYFARNU