CROESO

Rydym wedi ail-lunio ein gwefan i wneud ein gwaith yn fwy perthnasol i'ch anghenion. Rydyn ni'n dal i wneud ychydig o newidiadau - rhowch wybod os ydych chi'n meddwl bod unrhyw beth y mae angen i ni ei gynnwys neu ei newid.

RHOI ADBORTH

Newyddion a Barn

NEWYDDION
17.03.23

Mae Ofqual, sy'n rheoleiddio cymwysterau, arholiadau ac asesiadau yn Lloegr, wedi cynnal adolygiad o'r canlyniadau hwyr ar gyfer rhai cymwysterau galwedigaethol OCR a Pearson yn haf 2022. Fel rhan o'r...

ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
CANOLFANNAU
RHANDDEILIAID
NEWYDDION
14.03.23

Dweud Eich Dweud am y Cynnig Cymwysterau 14-16 Llawn ...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
09.03.23

Da iawn i holl ddysgwyr Cymru a dderbyniodd eu canlyniadau gan CBAC heddiw, ar gyfer arholiadau mis Ionawr. A diolch i'r holl ysgolion, colegau a chanolfannau eraill a weithiodd yn...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CANOLFANNAU

Cyhoeddiadau ac Adnoddau

ADRODDIAD
20.03.23

Yn hydref 2022, fe wnaethom ni gynnal ‘adolygiad cyflym’ o gymwysterau lefel 2 newydd yn y sector hwn....

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
02.03.23

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf....

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYRFF DYFARNU
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Trydariadau diweddaraf