Rhowch wybod beth yw'ch barn ar ein gwefan

Rydym yn casglu adborth am ein gwefan

Cwblhewch yr arolwg

Newyddion a Barn

NEWYDDION
22.02.24

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi Canllaw i Ddysgwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023-24, er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ddysgwyr wrth iddyn nhw baratoi i sefyll eu harholiadau a'u...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
20.02.24

Mae Cymwysterau Cymru yn awyddus i gael barn rhanddeiliaid ar ei ddull awgrymedig o benderfynu pa gymwysterau fydd yn gallu cael eu cynnig ar gyrsiau addysg neu hyfforddiant a gaiff...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
30.01.24

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ei benderfyniadau ar y mathau o gymwysterau a fydd ar gael i bobl ifanc 14 i 16 oed - ochr yn...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Cyhoeddiadau ac Adnoddau

YSTADEGAU
22.02.24

Adroddiad blynyddol sy'n crynhoi ystadegau swyddogol am y farchnad gymwysterau yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/23....

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
CANLLAW
09.02.24

Gweithdrefnau sy'n amlinellu'r data y mae'n rhaid iddynt gael eu darparu gan CBAC yn ystod cyfnewid data Ionawr 2024, ar gyfer pob cymhwyster sy'n ffurfio rhan o'r broses cyfnewid data...

CYRFF DYFARNU
POLISI
22.01.24

Cymwysterau a fydd ar gael fel rhan o’r cynnig newydd o gymwysterau 14-16 o fis Medi 2025....

CYRFF DYFARNU
CANOLFANNAU
RHANDDEILIAID
ADDYSGWYR

Trydariadau diweddaraf